ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ (Bio Degradable Cleaning Products)
ล้างและป้องกันตะกรัน ตะไคร่น้ำในระบบหอผึ่งเย็นที่มีประสิท-
ธิภาพสูง สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่กัดกร่อนผิวท่อ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ผลิตโดยคนไทย ภูมิปัญญาไทย

สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังมองหาผลิตภัณฑ์น้ำยาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีในหน่วยงาน ท่าน ทางบริษัทฯ
รับประกันผลหลังการใช้ หากใช้แล้ว ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตาข่ายดักฝุ่นสิ่งสกปรก และดอกหญ้า
สำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์

ใช้ติดตั้งป้องกันฝุ่นละอองสิ่งสปรก แมลง
และดอกหญ้า สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร
ที่ใช้อากาศระบายความร้อน อาทิเช่น
Cooling tower, Chiller Air Cool,
Air-Conditioning, Aircompressor
เป็นต้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร
และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการใหลเวียนของอากาศ
รับประกันหากไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน!!


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ชุดสเปรย์น้ำลดอุณหภูมิอากาศร้อน


เทคโนโลยีจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา
"MicroCool" ระบบสเปรย์น้ำแรงดันสูง
สร้างละอองน้้ำขนาดเล็ก 10 ไมครอน
คล้ายหมอกในตอนเช้า ทำให้มีประสิทธิ
ภาพการลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้น
สัมพัทธ์ในอากาศได้ดีกว่าระบบสเปรย์น้ำ
ทั่วๆไป ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง
30% สำหรับระบบปรับอากาศ ไม่มีปัญหา
เรื่องการผุกร่อนของคอยล์ร้อน
รับประกันหากไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน!!!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ชุดกรองน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพสูง Kleenoil Bypass Filter

เพิ่มความสะอาดน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิง
ด้วยประสิทธิภาพการกรองเศษสิ่งสกปรกได้ถึง
ระดับเล็กสุด 1 ไมครอน ซึ่งมาตรฐานใส้กรองเดิม
ทำได้แค่เพียงขนาด 20 ไมครอน ช่วยลดปัญหา
การสึกหรอของชิ้นส่วนและเพิ่มกำลังเครื่องยนต์
ยึดอายุการใช้งานน้ำมันเครื่องได้นานถึง 2-3
เท่าตัว ลดค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบำรุง และค่าเปลี่ยน
ถ่ายน้ำมันเครื่อง
รับประกันหากไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน!!


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม