ระบบแสงสว่าง
       บัลลาสต์อิเล็คทรอนิคส์      ปรับหรี่แสงสว่างอัตโนมัติ
ประเภทผลิตภัณฑ์ บัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์ ปรับหรี่แสงสว่างอัตโนมัติ
ชื่อทางการค้า EVECTO ENERGY
ประเทศผู้ผลิต เยอรมันนี
มาตรฐานการทดสอบ
อุปกรณ์
CE, EN 55015, EN61000-2-3, EN61347, EN60929,
EN61547, EN61347, ESD(Compliant with IEC801-2,level3)
ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ (โปรดติดต่อทางบริษัทฯ)
ผลการประหยัด 20% - 50%
การรับประกันผล
การประหยัด
ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
เงื่อนไขการทดสอบ
อุปกรณ์
ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าของแสงสว่าง ก่อน-หลังติดตั้ง หากไม่ก่อให้เกิด
ผลการประหยัด ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ระยะเวลาการรับประกัน
อุปกรณ์
1 ปี
การบริการ เข้าสำรวจพื้นที่ใช้งาน พร้อมประเมินผลการประหยัดและระยะเวลาคืนทุน
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ลักษณะการนำไปใช้งาน ติดตั้งใช้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ตามพิกัดกำลังไฟฟ้าที่ผู้ผลิตระบุ
ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากบัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์ทั่วไปของบัล-
ลาสต์อิเลคทรอนิส์ EVECTO ENERGY คือมีเซนเซอร์ตรวจวัดแสง
ในกรณีบริเวณพื้นที่ใช้งาน มีค่าความส่องสว่างเกินความจำเป็น บัล-
ลาสต์อิเลคทรอนิค EVECTO ENERGY จะทำการปรับหรี่ค่าความส่อง
สว่างของหลอดไฟอัตโนมัติโดยปรับลดค่าความส่องสว่างของหลอด
ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานนั้นโดยค่าความส่องสว่างยังคงได้
ตามมาตรฐานที่กำหนด จึงทำให้เกิดผลการประหยัดขึ้นในช่วงที่มีการ
ปรับหรี่แสงสว่างลงในแต่ละช่วงวัน20% - 50% ซึ่งมากกว่าผลการ
ประหยัดเมื่อเทียบกับอิเลคทรอนิคส์บัลลาสต์ทั่วๆไป
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติม
Download Here!!!
Copyright © 2008 Energy Solution Systems Co., Ltd.